ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
" ΔΙΑΚΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ "

Η αποστολή μας

 « Καί γάρ ο υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν Αυτού λύτρον αντί πολλών» (Μάρκ. ι΄ 1-45)

 

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ο πρώτος διάκονος –υπηρέτης πάντων των ανθρώπων, πρός χάριν των οποίων έγινε καί   άνθρωπος δια να  διακονήσει   όλους τους     ανθρώπους.

 Τήν αλήθεια αυτή δεν την εδίδαξε μόνον θεωρητικά αλλά την εφήρμοσε έμπρακτα κατά τον Μυστικόν Δείπνο, όπου αφού περιεζόθη το λέντιον-την ποδιά- έπλυνε τά πόδια όλων ανεξαρτήτως των μαθητών του.

Στην συνέχεια τους ερώτησε: καταλάβατε τι έκανα; Και τι θέλω με τούτο να σας διδάξω;

Σείς με αναγνωρίζετε Κύριον καί διδάσκαλον και καλώς λέγεται διότι πράγματι είμαι.

Αν λοιπόν εγώ ο Κύριος και διδάσκαλος σας έπλυνα τα πόδια, δείγμα αγάπης και ταπεινώσεως, οφείλετε κι εσείς να «νίπτετε αλλήλων τους πόδας».

Με την διδασκαλία αυτή ο Κύριός μας ανατρέπει το καθεστώς που επικρατεί στον κόσμον όπου οι πλούσιοι, οι μεγάλοι και ισχυροί να δικαιούνται να υπηρετούνται - διακονούνται από  τους άλλους, χωρίς όμως να πρέπει να υπηρετούν κι αυτοί τους άλλους, τους μικρούς και άσημους, συνανθρώπους των.

 Αυτό το καθεστώς το ανατρέπει o Κύριός μας με την έμπρακτη εφαρμογή της διδαχής του, «ο θέλων είναι πρώτος έστω πάντων διάκονος».

Αρα το μεγαλείον δεν ευρίσκεται στα πλούτη, τα αξιώματα και την αριστοκρατική καταγωγή αλλά στην προσφορά εν αγάπη Χριστού, προς τον κάθε άνθρωπο. Έχοντας σημαία και λάβαρο τη διδαχή αυτή του Χριστού, με την οποία αναδημιουργείται ο νέος λαός του Θεού παρακαλούμε τον ενανθρωπίσαντα δι’ημάς Κύριο να μας ευλογεί, ώστε να πορευόμαστε πάντοτε ως διάκονοι των ελαχίστων αδελφών Του.

+ π.Α.Θ.

 

Σχετικά με εμάς

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως:

 

Πρόεδρος: D.R Ηλίας Καπαρελιώτης     

Καθηγητής Marketing

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Γκανιάτσος

Φαρμακοποιός

Γραμματέας: Αθανάσιος Σιδηρόπουλος Έμπορος

Ταμίας: Νικόλαος Μαραγκός           

Νομικός

Μέλος: Σταύρος Πουλογιαννόπουλος 

Γυμναστής

Αναπληρ. Μέλος: Ελένη Χρυσού

Αρχιτέκτων

Αναπληρ. Μέλος: Μαρσέλλα Ρεστρέπο Αγιογράφος

                                

Το καταστατικό μας