"ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους" (Ιω. 13,34)

Ά Νηστειών. Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Κατεβάστε τα κυρήγματα του π.Αποστόλου Θεολόγου σε mp3 πατώντας στο συνδεσμό:

https://mega.nz/fm/cgklmZSR

login - (email: sv1lhr@gmail.com

             password: omilies123)